photo by: Deependra Bajracharya

Nieuwsbrief 2, Maart 2016/Newsletter 2, March 2016

Beste vrienden /dear friends,

Met de komst van de lente weer een nieuwsbrief voor jullie/With the arrival of Spring, another newsletter for you.

LAXMI CHOR

Laxmi Chori © Dawa Sherpa

 

Geologisch onderzoek/Geological investigation

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, begin ik met het slechtste bericht uit Nepal. Het geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat  de bewoners van Yarmasing de komende jaren nog niet terug kunnen naar hun dorp en geboortegrond, omdat de bodem ter plekke nog altijd in beweging is. De geologen hadden palen, waarin meetapparatuur is aangebracht, geplaatst. Deze apparatuur meet de beweging van de bodem. Nog altijd kun je de bodem onder je voeten voelen bewegen als je er rondloopt.  Je begrijp dat gevaar voor aardverschuivingen daardoor steeds actueel blijft. De bewoners wachten nu op berichten van de regering over een plek waar ze (tijdelijk) kunnen gaan wonen. Dat zou aan de andere kant van dezelfde berg zijn waarop Yarmasing ligt, maar daar hebben ze weer minder land om te bewerken, omdat de hellingen daar veel steiler zijn. Een moeilijke beslissing voor zowel de regering als de bewoners zelf.

A geological survey did not bring good news to the people of Yarmasing. The ground in the affected area is still moving and unstable so they will not be able to move back to their native soil for several more years. The geologists positioned stakes with measuring instruments attached. The instruments measure movement in the ground. You can still feel the ground move underneath your feet when you walk around in the area. Obviously, the danger of new landslides is still present. The villagers are now waiting for notification from their government that will tell them where they can live temporarily. A possibility is the other side of the mountain where Yarmasing is located. However, to cultivate food there will be more difficult because the slopes are much steeper there. This will be a very difficult decision  for the government as well as for the villagers.  

 

Heroes & Friends

 

Schermafbeelding 2016-03-27 om 13.05.16

Voor degenen onder ons die niet actief zijn op Facebook:

We gaan gebruik maken van het platform Heroes & Friends.

Net als bij Facebook hebben zij ook een tijdlijn waar we berichten op gaan plaatsen. De toegevoegde waarde voor ons is dat vrienden van de stichting mèt Facebook onder andere een plekje op hun Facebook tijdlijn kunnen doneren aan onze stichting. Zodra wij dus een bericht plaatsen op de tijdlijn van Heroes & Friends, gaat hetzelfde bericht automatisch naar al die Facebook tijdlijnen van onze vrienden die daar een plekje hebben gedoneerd. Het bericht wordt dus zichtbaar op de tijdlijnen van onze vrienden. Daarmee hebben we ineens een veel groter bereik voor onze boodschappen, omdat iedereen die Facebook gebruikt meestal een flink aantal vrienden heeft, waarvoor ons bericht dus zichtbaar wordt.

Schermafbeelding 2016-03-27 om 13.08.26

For those who do not use Facebook:

We will also use the platform Heroes & Friends.

As on Facebook, this platform also uses a timeline where we are going to place our messages. A side benefit for us is that many of our Facebook friends donate a spot on their timeline to us. Now, when we submit a message on Heroes & Friends, it automatically comes up on all our donated Facebook timelines and from there goes out to many, many Facebookfriends. 

Fondsenwerving/Fundraising

We hebben ontzettend veel e-mails verstuurd naar grote en minder grote organisaties die werkzaam zijn op gebied van Non Gouvernementele Hulp en actief in Nepal. Hulp aan kinderen, aan volwassenen, medische hulp etc., met het verzoek onze stichting te steunen, met geld, maar bovenal met know how ter plaatse, met name wat betreft het bouwen. Bij de meeste NGO’s kregen we een vriendelijk briefje terug dat onze vraag niet onder hun doelstellingen viel. Met één organisatie gaan we binnenkort contact hebben, zodra ze terug zijn uit Nepal.

 

Deependra-Bajracharya_Nepal-Quake_20150427_036_MG_3522

Witness © Deependra Bajracharya

We send many e-mails to all kinds of Non Governmental Organizations active in Nepal who are rendering aid to families, even medical aid. We asked them to support us financially, but especially by providing know-how locally with the rebuilding process. Most of them sent a friendly reply that our needs did not meet their organization’s goals. Representatives of one other organization are currently visiting Nepal and will contact us upon their return.  

 

Contact met de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg/Contact with the Academy for Architecture and Urban Planning in Tilburg.  

We hebben een eerste gesprek gehad met Marc Glaudemans, directeur van de academie en zijn twee stafleden. We hebben hen verteld over onze plannen om Yarmasing weer op te bouwen. We hebben hen ons plan voorgelegd om een kruisbestuiving te laten plaats vinden tussen studenten van de Tilburgse Academie en studenten van een soortgelijke academie in Bhaktapur. We zouden deze studenten een opgave willen voorleggen om huizen te ontwerpen waarin duurzaamheid een grote rol speelt en die aardbeving bestendig zijn. We willen graag de Nepalese studenten erbij hebben, omdat we wel graag in Nepalese stijl willen bouwen. Door de kruisbestuiving kan er een bijzonder ontwerp ontstaan. Het eerste idee wat ontstond is om een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van het klooster/gemeenschapshuis/medische post.

Wordt vervolgd, want we moeten eerst duidelijk hebben van de bewoners van Yarmasing waar hun eerste wensen liggen: het bouwen van hun eigen huis of het bouwen van een Klooster/gemeenschapshuis.

BUDDHIST MONASTERY OF YARMASING VILLAGE

Tashi Darkaling monastery of Yarmasing village © Dawa Sherpa

We have had a first conversation with Marc Glaudemans, Director of the Academy and his two staff members. We shared  with them our plans to rebuild Yarmasing. We were envisioning an exchange of ideas between students of the Tilburg Academy and students of a similar school in Bhaktapur. We would present these students with the task to create housing that is earthquake proof and has a great amount of durability. Including Nepalese students is important because we want to build in Nepalese style. Through this exchange we believe a creative design could develop. The first idea towards realization of this idea was to have a competition for the architectural design of the Monastery/community centre/ medical post. 

We will return to this later since we have to clearly understand what the first and foremost wish of the Yarmasing Community is; the building of family homes, or the building of the Monastery/community centre/medical post.  

In voorbereiding: nieuwe acties om fondsen te verwerven/On the Burner: Preparations for new fundraisers

Net als vorig jaar gaan we weer creatieve workshops voor kinderen (en volwassenen) verzorgen tijdens Piushaven Kunst en Klassiek 2016 in Tilburg. We zullen met een stand aanwezig zijn op 29 mei, 26 juni en 7 augustus. Onderstaande foto’s zijn van editie 2015. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen komen helpen samen met Maritée de stand te bemannen/bevrouwen. Uitleg over werkzaamheden en doelstellingen van de stichting geven, hulp bij de workshops timmeren en Mergel/Speksteen bewerken.

/Just like last year we are going to present creative workshops for children and adults during the event Piushaven Kunst en Klassiek 2016 in Tilburg. We will have a stand on May 29, June 26 and August 7. The pictures below are from the 2015 event. Maritée is looking for volunteers to give information about the Foundation to visitors and/or to help with the carpentry and sculpturing workshops. 

11012565_508325865990184_477656540576009780_n

onze stand/our stall

En als laatste. De eerste voorzichtige schreden zijn gezet om een nieuwe veiling te organiseren. Het is nog te vroeg om er uitgebreid over te berichten. Dus ook dit wordt vervolgd/Last but not least, we have taken the first careful steps on the path to a new action. It is too early to post about this extensively so more later about this topic as well.  

Hartelijke groeten van Maritée Onderdenwijngaard/Heartfelt greetings from Maritée Onderdenwijngaard.