photo by: Deependra Bajracharya

11 Side

Een warm welkom voor het team, door de dorpelingen die in de bergen zijn gebleven/A warm welcome to the team by the villagers who had chosen to stay in the mountains.