photo by: Deependra Bajracharya

07 Geo

De plaatsen waar het veilig en onveilig is zijn gemarkeerd/They marked the places which are dangerous and which are safe.