photo by: Deependra Bajracharya

05 Side

Een nieuw stroompje is in een kloof ontstaan, veroorzaakt door de aardbeving/A new stream appeared in a gorge, caused by the earthquake