photo by: Deependra Bajracharya

Over de stichting / About the foundation

Oprichtingsdatum/Founding date

27-05-2015

 

Bestuur/Board

Voorzitter en initiator/Chairperson and founder

Maritée Onderdenwijngaard

DSC_8668maritee@stichtingdawasherpa.nl

Maritée Onderdenwijngaard (1956) is als zelfstandige werkzaam als docent handvaardigheid. Zij is tevens textiel- en interieur vormgever, coupeuse en kunstenaar. Sinds 2005 runt zij haar eigen bedrijf Maritée Onderdenwijngaard Vormgeving (www.maritee.nl) In 2006 won zij met een door haar ontworpen vloerkleed “Zijderoute” een workshop gegeven door de Braziliaanse vormgevers de Gebroeders Campana en georganiseerd door het Vitra Design Museum. Van 2004-2016 was zij actief als bewoner-deskundige rond de ontwikkeling tot woon-, werk- en recreatiegebied van de Piushaven in Tilburg. Eerst als lid van “Habiforum”, daarna als lid van het “Planteam Openbare Ruimte” en lid van de commissie “keuze ontwerper voor de nieuwe oeververbinding”, over de kanaalarm naar de Piushaven.

Maritée Onderdenwijngaard (1956) is independently employed as teacher and instructor in arts and crafts. She is also a textile- and interior designer, seamstress and artist. Since 2005 she runs her own business, Maritée Onderdenwijngaard Vormgeving (Design). In 2006, she won a workshop by the Brazilian designers, the Brothers Campana, with a rug of her original design “Zijderoute” (Silk Route). The workshop was organized by the prestigious Vitra Design Museum. From 2004-2016 she was active as a resident/expert in the development of the live-,work- and recreation area Piushaven in Tilburg. First as a member of “Habiforum”, later as a member of the “Planning Team Public Space” and member of the commission to choose a designer for the new link between the two canal arm banks, which lead to the Piushaven (harbor).  

 

Stichting Dawa Sherpa/Dawa Sherpa Foundation The Netherlands

Clercxstraat 10

5017 EB Tilburg

The Netherlands

Tel. 013-5355180

e-mail: vrienden@stichtingdawasherpa.nl
www.stichtingdawasherpa.nl

KvK Tilburg nr. 63405180

Triodos Bank nr: NL55 TRIO 0390 9563 84   t.n.v. Stichting Dawa Sherpa, Tilburg

RSIN nr. 855221422

 

Doelstelling/Purpose

A. Het steunen van de slachtoffers van de aardbeving (2015) in  Yarmasing, Dugunagadi Village, Tatopani, Sindhupalchok, Nepal/Support for the victims of the 2015 earthquake in Yarmasing, Dugunagadi Village, Totopani, Sindhupalchok, Nepal.

Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat Stichting Dawa Sherpa een bijdrage gaat leveren in fase 3, (fase 1: iedereen grond om op te bouwen en fase 2: het bouwen van de nieuwe huizen, voor zover gefinancierd door de overheid) Fase 3 bestaat uit de infrastructuur: bijvoorbeeld het water systeem, een kloostertje, een medische post, een school, of misschien het afbouwen van huizen.

B. Het stimuleren van de economische ontwikkeling van de bewoners van Yarmasing, Dugunagadi Village/Stimulation of the economy in Nepal

We kunnen hen ondersteunen door werkgelegenheid te creëren, bijvoorbeeld in de landbouw, de veeteelt of in het toerisme, door het verstrekken van micro kredieten.

Intussen hebben de inwoners ons gevraagd om hulp te bieden bij:

*1. De bouw van het klooster (Tashi Dargaling Gumba)

*2. Een werkgelegenheid project (Plastic recycle fabriekje)

 

 

Beleidsplan/Plan of action

WAAROM IS STICHTING DAWA SHERPA BEGONNEN MET WAT ZE DOET?

Er is gestart vanuit een diep gevoelde behoefte om vrienden in nood terzijde te staan.

De vriendschap tussen mij, Maritée Onderdenwijngaard (en oprichtster van de stichting) en Dawa Sherpa (Fotograaf en geboren en getogen in Yarmasing) was ontstaan ongeveer een jaar voordat de aardbeving plaats vond.

“Ik was zeer begaan met het lot van Dawa en de inwoners van het dorp, door de vele verhalen die Dawa mij heeft verteld, allen geïllustreerd met veelzeggende foto’s. Het dorp en haar inwoners werden in mijn beleving tot leven gewekt. Deze mensen die alles verloren hadden door de aardbeving, tot zelfs de bodem die ze bewerkt hadden en waarop hun huizen hadden gestaan, hadden het erg moeilijk. Doordat ze een grote innerlijke pijn lijden, hebben ze heel veel steun in allerlei vormen nodig. Dit gegeven raakte me tot diep in mijn hart. En mijn hart bleef steeds maar zeggen dat ik een kunst- en designveiling moest gaan organiseren om geld in te zamelen, waarmee ik de dorpelingen kon gaan helpen.”

In eerste instantie een heel intuïtief waarom, ingegeven door compassie voor de medemens.

DE INTUÏTIE ONDER WOORDEN GEBRACHT.

Het feit dat Stichting Dawa Sherpa is ontstaan vanuit de vriendschap met en compassie voor Dawa Sherpa en de bewoners van Dugunagadi maakt dat de Stichting is gestoeld op liefde voor de medemens en medemenselijkheid. De Stichting staat voor een wereld waarin waarden als nederigheid, empathie, geduld, zorgzaamheid en respect voor de mens en de natuur, zinvolle drijfveren zijn in het oplossen van maatschappelijke vragen en uitdagingen.

Dat wil ze doen door:

Door middel van intensieve contacten met de plaatselijke bevolking te komen tot een behoefte omschrijving en een werkrelatie gestoeld op wederzijds vertrouwen en respect, waarbij de bevolking met initiatieven en ideeën komt omtrent de behoeften ter plaatse en de verdere ontwikkeling van het bepaalde gebied. Aan de hand daarvan kan de Stichting hen ondersteunend terzijde staan, financieel dan wel materieel, zonder de plaatselijke bevolking van hun zelfredzaamheid en zelfrespect te beroven.

HET NIEUWE ZAKENDOEN EN DE WE-ECONOMIE.

Het belangrijkste doel van het nieuwe zaken doen is om te INSPIREREN.

Door intensief menselijk contact en compassie te tonen voelen de bewoners zich veilig. Het zal hen inspireren hun diepste gevoelens en dromen te delen. In een omgeving waar eigenlijk alles en iedereen hulp nodig heeft en met de beperkingen van een beschikbaar budget kunnen zo de belangrijkste noden en behoeften boven tafel komen. First things first.

Hierdoor wordt een gemeenschap gecreëerd die met heel veel geduld en aandacht wordt georganiseerd door de mensen zelf, met respect voor ieders eigen keuzes en die ook door de mensen worden benut. De gemeenschapsleden zijn zorgzaam voor elkaar, vanuit hun empathie voor elkaar en de verantwoording die ieder voor zich voelt voor het welslagen van het project. De plaatselijke bevolking weet dat er zich een achterban in Nederland bevindt en zal zich daardoor gesteund en gesterkt voelen, wat de moed geeft om in beweging te komen om zelfstandig aan een zinvolle eigen toekomst te werken in een duurzame omgeving.

Belangrijk voor een vertrouwensrelatie is dat er openheid van zaken wordt gegeven door alle betrokkenen. Dit is noodzakelijk om investeerders, bewoners, talenten en partners met elkaar te verbinden en te verbinden aan toekomstige veelbelovende business ideeën en modellen.

De verbinding met talenten creëert een innovatieve en creatieve werkomgeving, waar projecten zullen ontstaan die gestoeld zijn op een andere (vernieuwende) manier van denken, het zogenaamde “out of the box” denken.

 

Maritée Onderdenwijngaard,

Voorzitter en oprichtster van Dawa Sherpa Foundation.

Tilburg, 28 November 2016

 

 

 

Beloningsbeleid/remuneration policy

Stichting Dawa Sherpa werkt alleen met sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Ook de bestuursleden ontvangen geen (onkosten-) vergoedingen.
Zo kan het stichtingskapitaal voor 100% aangewend worden voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

The foundation only works with sponsors, volunteers and donors. 100% of proceeds will go to Yarmasing.