photo by: Deependra Bajracharya

Over de stichting / About the foundation

Oprichtingsdatum/Founding date

27-05-2015

 

Bestuur/Board

Voorzitter en initiator/Chairperson and founder

Maritée Onderdenwijngaard

DSC_8668maritee@stichtingdawasherpa.nl

Maritée Onderdenwijngaard (1956) is als zelfstandige werkzaam als docent handvaardigheid. Zij is tevens textiel- en interieur vormgever, coupeuse en kunstenaar. Sinds 2005 runt zij haar eigen bedrijf Maritée Onderdenwijngaard Vormgeving (www.maritee.nl) In 2006 won zij met een door haar ontworpen vloerkleed “Zijderoute” een workshop gegeven door de Braziliaanse vormgevers de Gebroeders Campana en georganiseerd door het Vitra Design Museum. Van 2004-2016 was zij actief als bewoner-deskundige rond de ontwikkeling tot woon-, werk- en recreatiegebied van de Piushaven in Tilburg. Eerst als lid van “Habiforum”, daarna als lid van het “Planteam Openbare Ruimte” en lid van de commissie “keuze ontwerper voor de nieuwe oeververbinding”, over de kanaalarm naar de Piushaven.

Maritée Onderdenwijngaard (1956) is independently employed as teacher and instructor in arts and crafts. She is also a textile- and interior designer, seamstress and artist. Since 2005 she runs her own business, Maritée Onderdenwijngaard Vormgeving (Design). In 2006, she won a workshop by the Brazilian designers, the Brothers Campana, with a rug of her original design “Zijderoute” (Silk Route). The workshop was organized by the prestigious Vitra Design Museum. From 2004-2016 she was active as a resident/expert in the development of the live-,work- and recreation area Piushaven in Tilburg. First as a member of “Habiforum”, later as a member of the “Planning Team Public Space” and member of the commission to choose a designer for the new link between the two canal arm banks, which lead to the Piushaven (harbor).  

 

Stichting Dawa Sherpa/Dawa Sherpa Foundation The Netherlands

Clercxstraat 10

5017 EB Tilburg

The Netherlands

Tel. 013-5355180

e-mail: vrienden@stichtingdawasherpa.nl
www.stichtingdawasherpa.nl

KvK Tilburg nr. 63405180

Triodos Bank nr: NL55 TRIO 0390 9563 84   t.n.v. Stichting Dawa Sherpa, Tilburg

RSIN nr. 855221422

 

Doelstelling/Purpose

Het steunen van de slachtoffers van de aardbeving (2015) in Nepal/Support for the victims of the 2015 earthquake in Nepal.

Het stimuleren van de economie in Nepal/Stimulation of the economy in Nepal

 

 

Beleidsplan/Plan of action

Stichting Dawa Sherpa is 27-05-2015 opgericht om geld in te zamelen om het dorp van Dawa Sherpa, Yarmasing genaamd, weer op te bouwen. Dit dorp is volledig verwoest tijdens de aardbevingen van 25-26 april en 12 mei 2015. De plek is voor onbepaalde tijd gedeeltelijk onbewoonbaar geworden, omdat de bodem onstabiel is door de vele aardscheuren, waardoor mogelijk aardverschuivingen kunnen ontstaan.

The Dawa Sherpa Foundation was started on 5-27-2015 in order to collect funds for the rebuilding of Dawa Sherpa’s village, Yarmasing, in Nepal. This village was completely destroyed during the earthquakes of April 25-26 and May 12, 2015. The general area is for the foreseeable future uninhabitable. Due to many cracks and crevices in the earth, the ground has become extremely unstable and there is a constant danger of landslides. 

Gaandeweg de organisatie van het eerste project, de kunst en design veiling,  werd het de oprichtster en voorzitter van de stichting, Maritée duidelijk, dat Dawa Sherpa en zijn mede dorpelingen niet alleen hun huis en de plek waar zij gewoond hebben, opgegroeid zijn, waar zij hun dromen wilden verwezenlijken en waar hun voorouders begraven liggen, kwijt waren, maar ook al hun bronnen van inkomsten. Toerisme en landbouw, de belangrijkste inkomstenbronnen, waren verdwenen.

During the organization of the first project to benefit the Foundation (the art auction) it became clear to organizer and founder Maritee, that Dawa Sherpa and the other villagers had not only lost their homes and the village of their youth, the place where their ancestors were buried and where they were planning to realizing their hopes and dreams for the future; they also lost all their means for survival. Tourism and farming were main sources of income, now gone. 

De intentie is om aardbeving bestendig, duurzaam en zo goedkoop mogelijk te bouwen. Er zal intensief worden samengewerkt met andere hulporganisaties die ook in het gebied actief zijn. Ieder huisgezin, van wie het huis is verwoest, krijgt een toelage van $ 3000 van de Nepalese regering. Men kan ook nog $ 2000 lenen indien de toelage niet genoeg is. Zij krijgen echter niets als een buitenlandse NGO (Non Governmental Organization) zoals Stichting Dawa Sherpa ook in hetzelfde gebied helpt. Om die reden hebben wij ons tijdelijk uit de bouwactiviteiten terug getrokken, totdat de toelages opgebruikt zijn. Daarna zullen wij de dorpelingen verder helpen met wat zij vinden dat zij nodig hebben. Intussen zitten we echter niet stil, maar zijn we bezig om een werkgelegenheidsproject te lanceren. De mannen en vrouwen van Yarmasing hebben intussen bouwcursussen, zoals metselen, timmeren, lassen, loodgieten en het aanleggen van elektriciteit gevolgd. Zo kunnen de bouwkosten zo laag mogelijk gehouden worden. Alle projecten die de stichting onderneemt, zullen gezamenlijk met de eigen arbeid en inzet van de betrokken families, mannen zowel als vrouwen, worden gerealiseerd. De projecten zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en kunnen bestaan uit herbouw projecten, het ontwikkelen van inkomen gerelateerde werkvoorziening projecten en scholing. Duurzaamheid en zelfstandigheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Our intention is to help the village rebuild earthquake proof, durable and inexpensively. We plan to cooperate closely with other aid organizations that are working in the area. Every family whose house was destroyed is getting $ 3000 subsidy from the Nepalese government. In addition, if that amount does not suffice, they can get an additional loan of $ 2000. But, if any NGO (Non-Governmental Agencies) like Dawa Sherpa, are also working in the area, they become ineligible for governmental support. Therefor we have temporarily pulled out of activities related to rebuilding until all government sponsored financial support is exhausted. After that we can provide additional funds if needed. In the mean time we have turned our attention to the creation of employment opportunities. The men and women of Yarmasing have had the opportunity to learn construction skills such as masonry, carpentry, plumbing, welding, and wiring. When the foundation will start getting involved in rebuilding, all projects will be completed with help of the local population. This way costs can be kept low. These projects will also improve self-reliance as the community rebuilds, and in addition improve employability and providing schooling. Continuity and independence are the key. 

Beloningsbeleid/remuneration policy

Stichting Dawa Sherpa werkt alleen met sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Ook de bestuursleden ontvangen geen (onkosten-) vergoedingen.
Zo kan het stichtingskapitaal voor 100% aangewend worden voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

The foundation only works with sponsors, volunteers and donors. 100% of proceeds will go to Yarmasing.