photo by: Deependra Bajracharya

Dawa Sherpa

Dawa Sherpa

My name is Dawa Sherpa.
I was born in Oct 6, 1983 in a village “Yarmasing” that lies at an altitude of 2000M, on the northwest Himalayas of Nepal close to Nepal Tibet border.

Lees meer over Dawa Sherpa

Vacature

Stichting Dawa Sherpa is op zoek naar een penningmeester. Voor meer info neem contact op met

Welkom op de website van Stichting Dawa Sherpa/Welcome to the website of the Dawa Sherpa Foundation

WAY OF WELCOME IN HIMALAYAS

Hartelijk welkom door de vrouwengroep van Yarmasing/ Heartfelt welcome by the women group of Yarmasing.

Stichting Dawa Sherpa helpt bij de heropbouw van Yarmasing, Nepal/The Dawa Sherpa Foundation helps with the reconstruction of the village of Yarmasing, Nepal

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

-Lennard Cohen-

Op 25 en 26 april 2015 werd Nepal opgeschrikt door een verwoestende aardbeving, kracht 8 op de schaal van Richter. Meer dan 8000 mensen vonden de dood. Er volgden vele naschokken, waarvan die op 12 mei nog eens kracht 7 benaderde.

On April 25 and 26, 2015, the small country of Nepal was roughly and suddenly awakened by a devastating earthquake that measured 8 on the Richter Scale. More than 8000 died in the quake. Many aftershocks followed, one of them on May 12 that approached a strength of 7.

Het epicentrum van deze beving lag dicht bij het dorp Yarmasing, het dorp waar mijn vriend en fotograaf Dawa Sherpa was geboren en getogen. Het complete dorp werd verwoest en de bodem werd losgeschud van de rotsen, waardoor een groot gedeelte te gevaarlijk werd voor bewoning. Alle bewoners werden via een luchtbrug naar Kathmandu geëvacueerd, waar ze werden ondergebracht in een vluchtelingenkamp met de naam Camp Hope.

The epicenter of this quake was very close to the village of Yarmasing, the village where my friend and photographer Dawa Sherpa was born and raised. The village was totally destroyed and the rocky foundation on which it was built, had shaken loose from the underlying rocks whereby a large area became unsafe to inhabit. All inhabitants were evacuated by air to Kathmandu where they were housed in a refugee camp called Camp Hope. 

Als een kunstenaar en designer met veel connecties in het culturele veld, bleef mijn hart me maar vertellen dat ik een kunst- en designveiling moest organiseren om fondsen in te zamelen om het dorp van Dawa Sherpa weer op te bouwen. En dat ik, wilde ik alles wat ik zou gaan doen transparant houden, een stichting moest oprichten om de ingezamelde fondsen in onder te brengen.

Since I am an artist and designer with many connections in the field, my heart told me that I should organize a large Art an Design Auction to collect funds to rebuild Dawa Sherpa’s village. I also felt it was important to do this transparently and above board. In order for donations to go directly into a designated account, I started the Dawa Sherpa Foundation. 

Stichting Dawa Sherpa is opgericht op 27 mei 2015, de veiling was op 8 november van dat jaar. In oktober 2016 hebben we Nepal bezocht. We zijn in Camp Hope geweest en hebben een gesprek gehad met het Integrated Development Committee van Yarmasing en de omliggende dorpen, die net zo zwaar getroffen waren. Daar hebben we afgesproken dat we wachten met bouwen totdat de bouwtoelage, die de regering aan getroffenen verstrekt, is opgesoupeerd. De dorpelingen krijgen die toelage namelijk niet, indien er een buitenlandse NGO (Non Governmental Organization) actief is in het gebied.

The Dawa Sherpa Foundation was established on May 27, 2015. On November 8 of that same year, we held the Auction. In October of 2016, we visited Nepal and Camp Hope. We held a meeting with the Integrated Development Committee of Yarmasing and surrounding villages that had been equally devastated. There we came to the agreement that we would hold our funds until grants provided by the Nepalese government were used up. The villagers would not receive their money if a foreign NGO (Non Governmental Organization) was active in the area. 

Momenteel is de stichting actief om een werkgelegenheidsproject op te zetten. Door de aardbeving zijn velen hun bron van inkomsten kwijt geraakt. Lees hier meer over het werkgelegenheidsproject in onze derde nieuwsbrief.

Because of the earthquake many lost their source of income, so at the moment the Foundation is actively working on setting up an employment opportunity project. Read more about that project in our third newsletter here

Het bestuur is het unaniem eens dat 100% van al de ingezamelde fondsen naar Yarmasing moet gaan. Daarom werken we alleen met vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

Our board is unanimous in the opinion that 100% of collected funds need to go to Yarmasing. That’s why we only work with volunteers, sponsors and donors. 

Wij hopen dat velen van jullie genereus doneren, opdat wij de omstandigheden van de families van Yarmasing kunnen verlichten. Dank je hartelijk voor je ondersteuning. Om te doneren, klik hier

We hope that many of you will donate generously, so that we can drastically improve the circumstances of the families of Yarmasing. Thank you for your support. To donate, click here

Maritée Onderdenwijngaard, voorzitter en initiator/Founder and Chair

– photo’s Dawa Sherpa –